همیشه گشتن میان کتاب ها و ورق زدن آنها لذت خاصی برایم داشته است. امروز برای بار سوم می خواهم به نمایشگاه کتاب سر بزنم. قطعا همه ی غرفه ها برایم جذاب نیست. اما غرفه های دیدنی عبارتند از:

نشر چشمه (کتاب های خیلی خوب و خواندنی ای آنجا دیدم)

نشر آبان (کتاب های هنری چاپ می کند)

نشر امیرکبیر ( از قدیم ارادتمندی خاصی به این نشر داشتم. هرچند الان متفاوت با گذشته است.)

نشر البرز ( بد نبود. تفریح خوبی بود.)

نشر مروارید (کتاب های نویسندگی اش را دوست داشتم)

نشر بازاریابی ( از اینکه تخصصی در یک رشته خاص فعالیت می کند لذت بردم.)


در نمایشگاه تفاوت نشرها را خوب می شود فهمید. از روی برخورد، نوع چیدمان کتابها، شکل جلد کتاب ها که آیا هماهنگی خاصی دارند یا نه، موضوع کتاب هایی که چاپ کرده اند و ... این چیزی است که راجع به نمایشگاه خیلی دوست دارم.


بعضی از انتشاراتی ها خیلی قوی کار می کنند. به هماهنگی بصری و هویت برندشان دقت می کنند. موضوعات خاصی را کار می کنند و متمرکز هستند. کتاب های خوب از نویسنده های خوب را چاپ می کنند. قیمت های مناسبی دارند و نمایندگانشان هم اطلاعات خوبی از کتاب در اختیارت می گذارند.


دیدن اینهمه کتاب یک جا سر حالم می آورد و باعث ذوقم می شود. بیش باد.