امروز بر خلاف همیشه که ۶ و نیم از خواب بیدار می شدم ۵ بیدار شدم. بعد از بیدار شدن خوابم نبرد و مشغول خواندن شدم. این اتفاق چند روز پیش هم افتاد و من هنوز تمام آن چیزی که چند روز پیش خوانده بودم به خوبی به یاد دارم.

این گول زدن خود نیست که بگوییم سطح انرژی ات را در اول صبح تنظیم کن تا تمام روز انرژی خوبی داشته باشی. این واقعیت است.

قدیمی ها هم همیشه می گفتند سحرخیز باش تا کامروا شوی. می گفتند موقع طلوع آفتاب خواب نباش.چطوری سحرخیز باشم؟

اول از همه باید انگیزه داشته باشید. یعنی یک چیزی که شما را از رختخواب بیرون بکشد. یک معنایی برای بیدار شدن خودتان پیدا کنید.

دوم اینکه از قانون پنج ثانیه استفاده کنید. این قانون می گوید وقتی تصمیمی را گرفتی بیشتر از ۵ ثانیه به خودت زمان نده و قبل از آن وارد عمل فیزیکی بشو. چون بعد از این زمان ممکن است بدن به خاطر اینرسی و علاقمندی به حفظ موقعیت فعلی دیگر با تو همکاری نکند.
وقتی از خواب بیدار شدی تا ۵ ثانیه بعد از رختخواب بیرون بیا و آن وقت می بینی که کار برایت ساده تر خواهد شد.

اشتباه ترین کار این است که صبح زود بیدار شوی و بعد دوباره بخوابی و از رختخواب بیرون نیایی. اینطوری کسالت بارترین روز را خواهید داشت.


مزیت های سحرخیزی 

روزم را سر حال شروع می کنم.

همه ی چیزی که صبح اول وقت می خوانم در خاطرم می ماند.

از دیدن طلوع خورشید بهره مند می شوم.

زمان بیشتری در اختیار دارم.

از خودم رضایت بیشتری دارم.

به احساس عزت نفسم کمک می کند.

مفیدتر عمل می کنم.

اخلاق بهتری در طول روز دارم.


شما هم از مزیت های سحرخیزی بگویید.