نمی دانم فرق اهمال کاری و تنبلی چیست؟ من خودم را آدم تنبلی نمی دانم. البته ممکن است حوصله یک سری کارها را نداشته باشم، اما همیشه فعال بوده ام و هزاران کار برای خودم ردیف کرده ام.

حالا در این برهه زمانی به جایی رسیدم که جرات کردم و شغل مورد علاقه ام را گرفتم و دارم پیش می روم. یعنی همان نویسندگی و تولید محتوای دیجیتال. خب حالا بعدش چه؟

سوالاتم بعد از انتخاب مسیرم بیشتر شده اند. حالا چه کنم؟ قدم درست بعدی چیست؟ مهم ترین سوالی که می توانم از خودم بپرسم همین است. قدم درست بعدی چیست؟

اما من جواب روشنی برایش ندارم. هنوز نمی دانم در میان انبوه کارهایی که باید انجام بدهم (از نگاه خودم باید) کدام را برای گام بعدی انتخاب کنم و پیش بروم. اینطور می شود که از رفتن باز می مانم و به اصطلاح اهمال کاری می کنم.در واقع نه تنها همان کارهای مهمم را هم انجام نمی دهم بلکه کارهای معمولی تر هم به بهانه‌ی اینکه هنوز کارهای مهمم انجام نشده‌ند، زمین می‌مانند.


شما از تجربه‌های اهمال کاری خودتان برای من بگویید و اگر پیشنهادی برایم دارید استقبال می‌کنم.


ممنونم از وقتی که گذاشتید و خواندید.